Achtergrond

De Nederlandse politie is al enige jaren actief in het buitenland. Veelal gebeurde dit op eigen initiatief. Als gevolg van de Europese integratie en de daarmee gepaard gaande toename van grensoverschrijdende activiteiten van criminelen is intensieve samenwerking noodzakelijk om de orde en veiligheid te kunnen handhaven. Ook buiten de EU is het van belang te komen tot een stabiele situatie voor burgers. Vandaar dat Nederlandse politiekorpsen samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met buitenlandse politiekorpsen met als doel te komen tot effectieve oplossingen voor politiële vraagstukken. Tevens ondersteunen Nederlandse politiekorpsen kandidaat-lidstaten bij de aanpassingen op basis van de Europese wet- en regelgeving met betrekking tot Justitie en Binnenlandse Zaken.

Samenwerkingsprogramma’s met het buitenland

Het NCIPS realiseert, bewaakt en evalueert de meerjarige samenwerkingsprogramma’s met het buitenland. De samenwerking is voornamelijk gericht op de volgende landen:

De Europese Unie

Binnen de Europese Unie neemt de samenwerking inzake de Nederlands-Belgische en de Nederlands-Duitse grens een belangrijke plaats in. De Beneluxlanden zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor een Verdrag betreffende grensoverschrijdend politieel optreden. In dit Verdrag worden de juridische knelpunten geregeld welke een belemmering zijn voor de uitvoering van de grensoverschrijdende politieactiviteiten. Naar verwachting zal het verdrag in de loop van 2005 in werking treden. Nederland en Duitsland zijn eveneens bezig met de voorbereidingen voor een soortgelijk verdrag. Daarnaast werkt de Nederlandse politie ook structureel bilateraal samen met België, Duitsland en Frankrijk.

Samenwerking met nieuwe lidstaten van de Europese Unie

De Nederlandse politie heeft Estland, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië intensief ondersteunt bij hun toetreding tot de Europese Unie. Momenteel wordt de samenwerking voortgezet, met name in de samenwerking met kandidaat lidstaten.
Lees hier meer over de ervaringen van een politiefunctionaris in Tsjechië
Samenwerking met kandidaat lidstaten van de Europese Unie

De Nederlandse politie ondersteunt Bulgarije, Roemenië en Turkije bij hun voorbereidingen tot hun mogelijke toetreding tot de Europese Unie door middel van kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling. Daarnaast speelt Nederland een rol bij het ontwikkelen van politiële instituties in de betreffende landen. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de nieuwe lidstaten waarmee Nederland eerder samenwerkingsprogramma’s heeft uitgevoerd.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.